SWE-CIC

Tillsammans utvecklar vi morgondagens kompositprodukter

F1gul2.jpg

MISSION

Skapa de nödvändiga förutsättningarna så att företag kan utveckla innovativa produkter och nya produktionsmetoder.

VISION

Genom utmaningsdriven innovation, stark samverkan, kontinuerligt lärande och ett växande nätverk, bidra till att fiberkompositers specifika egenskaper nyttjas på bästa sätt inom alla branscher.

 
Namnlös.png

Under närmare 50 år har det byggts upp ett kluster av kompositföretag i Öjebyn utanför Piteå, och sedan närmare 30 år har forskningsinstitutet RISE varit verksamma där. Den samlade kompetensen och de resurser som finns här, är på många sätt unikt i Sverige. Företagen tillverkar såväl standardiserade produkter i höga volymer som specialtillverkade produkter i små serier.

För att bevara och utveckla kunskapen och resurserna som byggts upp under så lång tid, bildades 2017 Swedish Composite Innovation Cluster (SWE-CIC). SWE-CIC består idag av nio verksamma partners, inklusive RISE.

Hjärtat i klustret är den test- & demomiljö vi håller på att bygga upp, med strävan att nå Industri 4.0-standard. Den består i dagsläget av RISE samlade testbäddar samt en robotcell med två robotar utrustade för fiberlindning och skärande bearbetning. Under 2020 kommer en press installeras som beräknas vara i drift under Q1 2021. Det blir en öppen innovationsmiljö för att testa idéer, driva utvecklingsprojekt och skapa nya produkter och produktionsprocesser samt validera nya, hållbara material.

william-daigneault-DmyCYLLkazQ-unsplash.

Klustret har byggts upp under 50 år, men först 2017 samlades vi under namnet SWE-CIC. Vi arbetar för att utveckla kompetensen som vi samlat under lång tid, både regionalt, men även på en nationell nivå.  Målet är att bli den självklara partnern för utvecklingsprojekt inom fiberkomposit och på så vis bidra till att utveckla nya produkter och produktionsprocesser.

För mer hållbara produkter är lättviktsdesign en viktig väg framåt och används idag inom bland annat flyg- och rymdbranschen. Även inom fordonsindustrin har man börjat se fördelarna med fiberkompositer som är ett lätt, men samtidigt styvt och starkt material. För att fiberkomposit ska få den snabba tillämpning som presshärdat stål hade under 2000-talet behöver produktionsprocesserna utvecklas och insatsmaterialen bli billigare och mer hållbara. Är du nyfiken på hur fiberkompositer kan vara en lösning på din utmaning?

 

FINANSIÄRER

För att facilitera uppbyggnaden och utvecklingen av SWE-CIC har vi stöd av ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt regionala medfinansiärer där Ulf Westerberg från Piteå Science Park leder projektet. Tack vare ett starkt regionalt stöd skapas goda förutsättningar för att utveckla en ledande innovationsmiljö som bygger på samlad kompetensen och en industrirelevant test- och demomiljö.

pitea_logotype_hogupplost.jpg
Region Norrbotten logga.png
SBN_logotyp_regionens_bank.jpg
PSP logo blk.png
EUlogo_c_RGB.jpg
PnF-color.png
TILLV Samarbete CMYK Blå.png

Tillsammans löser vi dina utmaningar!

SWE-CIC och det nätverk vi har kan hjälpa dig med dina utmaningar, vare sig det gäller att utveckla en produkt eller komponent från grunden, förbättra en redan befintlig eller effektivisera produktionsprocesser.