© 2017 Piteå Science Park

ulf.westerberg@piteasciencepark.se

070-537 22 00

Kunskapsallén 14, Piteå, Sverige

SWE-CIC

Tillsammans utvecklar vi morgondagens kompositprodukter

MISSION

Skapa de nödvändiga förutsättningarna så att företagen kan utveckla innovativa produkter, nya produktionsmetoder och öka kunskapen om komposit.

VISION

Genom stark gemenskap, kontinuerligt lärande och ett stort nätverk stärka kompositbranschen och på så sett bidra till en hållbar värld genom lättviktsdesign och komposit

 

Under närmare 50 år har det byggts upp ett kluster av kompositföretag kring ABB i Öjebyn utanför Piteå, och sedan närmare 30 år har SICOMP (numera Research Institute of Sweden, RISE) varit verksamma där. Klustret som har byggts upp och den kunskap, kompetens och de resurser som finns samlat här är på många sätt unikt i Sverige. Här arbetar man med standardiserade produkter i höga volymer likväl som specialtillverkade produkter i små serier.

För att bevara och utveckla kunskapen och resurserna som byggts upp under så lång tid bildades 2017 Swedish Composite Innovation Cluster (SWE-CIC). SWE-CIC består idag av åtta verksamma partners, inklusive RISE, samtliga medlemmar finns i Norrbottens län. 

Hjärtat i klustret är den test- & demomiljö vi håller på att bygga upp i enlighet med konceptet Industri 4.0. Den består i dagsläget av en robotcell med två robotar med tillhörande mjukvara. Under 2020 kommer en press installeras som beräknas vara klar under Q4 2020. Det blir en öppen innovationsmiljö för klustrets medlemmar, men även andra, att driva utvecklingsprojekt, testa idéer och skapa nya produkter och produktionstekniker.

Klustret har byggts upp under 50 år, men först 2017 samlades vi under namnet SWE-CIC som en del i ett projekt från EUs Regionsutvecklings fond. Vi arbetar för att behålla och utveckla kompetensen som vi samlat under så lång tid, både regionalt, men även på en nationell nivå.  Målet är att bli den självklara partnern för utvecklingsprojekt inom komposit och på så vis bidra till att utveckla nya produkter och produktionstekniker.

Lättviktsdesign är vägen framåt i många branscher och används idag inom flyg och rymdbranschen. Även inom fordonsindustrin har man börjat se fördelarna med detta lätta, men samtidigt styva material. För att komposit ska få det uppsving som presshärdat stål hade under 2000-talet behövs produktionsteknikerna utvecklas och insatsmaterialen komma ner i pris. En av våra uppgifter är att arbeta för detta, samt att utveckla innovativa produkter och sprida det vi lär oss.

 

FINANSIÄRER

pitea_logotype_hogupplost.jpg
Region Norrbotten logga.png
SBN_logotyp_regionens_bank.jpg
PSP logo blk.png
PnF-color.png

Tillsammans tar vi ditt företag mot en lättare värld!

SWE-CIC och det nätverk vi har kan hjälpa dig med dina utmaningar, vare sig det gäller att utveckla en produkt eller komponent från grunden, förbättra en redan befintligt, eller effektivisera produktionstekniker.