SWE-CIC

SWEDISH COMPOSITE INNOVATION CLUSTER

Det sker stora och snabba förändringar i vår omvärld.

Hållbarhet är en av de största utmaningar som vårt samhälle står inför idag, vilket bl.a. kommer att påverka många av dagens produkter och deras ingående material, men även deras tillverkningsprocesser. Digitaliseringen eller Industri 4.0 är också begrepp som pekar på omvälvande förändringar. Detta kommer att påverka väldigt många industrisegment i Sverige; flyg/rymd, alla typer av fordon, bygg och konstruktion, medicinteknik, konsumentvaror, elkraftproduktion och överföring, etc., vilket kräver utmaningsdriven innovation.

Lättviktskonstruktioner i kompositer kan i många fall vara lösningen.

 

Genom att samla kompositresurser i norra Sverige i ett kluster, Swedish Composites Innovation Cluster, eller lite kortare SWE-CIC, ger det oss rätt förutsättningar att gemensamt skapa innovationer. Totalt åtta företag och forskningsinstitutet Swerea SICOMP samverkar inom SWE-CIC. Piteå Science Park är facilitator för klustret, dvs en neutral part utan annat intresse än att skapa bra förutsättningar för innovationer och affärsutveckling.

För perioden 2017-01-01 till 2020-12-31 så har SWE-CIC uppstartsstöd vie ett ERUF-projekt som finansieras av;  Tillväxtverket, Region Norrbotten, Framtidsbanken - Sparbanken Nord, Piteå Kommun, Piteå Näringsfastigheter, Piteå Science Park och företagen inom SWE-CIC.