VI LÖSER DIN UTMANING!

Är du i behov av en komponent med specifika egenskaper?
Eller reducera vikten på en produkt?

Genom SWE-CIC får du tillgång till mångårig erfarenhet och expertkompetens från olika branscher.

Vi hjälper dig att hitta konkreta lösningar på dina utmaningar! Fiberkomposit fungerar inte på samma sätt som klassiska material, till exempel stål eller aluminium. Med fiberkomposit har du möjligheten att skräddarsy materialvalet så att komponenten blir optimalt anpassad för sin specifika funktion.

Hos SWE-CIC finns kompetensen att hjälpa dig hela vägen, från idé och design till processutveckling och storskalig produktion.

Oavsett din yrkesroll eller hur stor eller liten din utmaning är finns det någon inom SWE-CIC som kan hjälpa dig framåt.

Det som gör komposit så speciellt är att materialet kan designas helt utefter behovet. Valet av ingångsmaterial påverkar slut-produktens egenskaper och prestationsförmåga.

SWE-CIC hjälper dig hela vägen! Tack vare vår breda kompetens och erfarenhet genom hela processen kan vi hjälpa dig med allt från materialval och design till att utveckla produktionstekniker, och producera produkter och komponenter i såväl testserier till högvolym.

Läs mer om:

 

KOMPETENS

Den samlade kompetensen hos företagen inom SWE-CIC, samt forskningsinstitutet RISE spänner över många områden. Den är uppbyggd av 50 års erfarenhet från utveckling och produktion av industriella fiberkompositer och finns hos 250 medarbetare.

Några av de styrkeområden som finns är:

Produktionsprocesser

 • Fiberlindning

 • Pre-preg

 • A-SMC

 • RTM

 • Vakuuminjicering

 • Formpressning

 • Sammanfogningstekniker

 • Sandwichkonstruktion

 • Varmformning av distansmaterial

 • CNC-fräsning

 • Datastyrd klippning av väv/matta

 • Materialhantering

 • Robotisering & Automation

 • Produktionsanpassning för serieproduktion

Materialkunskap - matris

 • Härdplaster

  • Epoxi

  • Vinylester

  • UP

  • BIO-Harts

 • Högtemperatursystem

 • Snabba härdsystem

 • Återvinning

Materialkunskap - fiber

 • Glasfiber

 • Kolfiber

 • Aramidfiber

 • Polyesterfiber

 • BIO-fiber

 • Återvinning

Materialkunskap - distansmaterial

 • PVC

 • PET

 • ETC

 • Trä

Materialkunskap - multimaterial

 • Kombinationen presshärdat stål och kolfiberkomposit

 • Siliconbeläggning av kompositer

Produktutveckling - Konstruktion

 • Integrerade processen - design, konstruktion, simulering, produktion

 • 3D CAD

 • Materialval och -optimering

 • Val och utveckling av process

 • Kompositmekanik och FEM

 • Formbyggnad

 • Fixtur och verktygskonstruktion

 • Prototyptillverkning

 

PRODUKTIONSUTRUSTNING

Det finns gott om avancerad produktionsutrustning hos företagen inom SWE-CIC, inklusive testbäddar och labb-utrustning hos forskningsinstitutet RISE SICOMP. SWE-CIC förfogar även över en gemensam test- och demomiljö som i dagsläget består av en robotcell med två samverkande robotar och en extern roterande axel. Under 2020 kommer även en hydraulisk press att komma på plats, som är planerad att vara i drift i slutet av 2020. Pressen är unik i sitt slag då den kan behålla presstrycket mycket längre än vanliga pressar. Här finns också möjlighet att utnyttja hela pressbordets yta, eller enbart en mindre.

Utöver produktionsutrustning så finns det utrustning dedikerad för test och demonstration som kommer tillgängliggöras genom digitala kopior och utrustas enligt industri 4.0 standard. 

Utrustning - ett utdrag

 • Diverse robotar för mekanisk bearbetning, fiberlindning, limning, materialhantering  

 • Datorstyrt klippbord för väv/matta

 • Torrlindningsutrustning

 • Våtlindningsutrustning

 • Formpressning

 • Formgjutning

 • Injicering

 • Autoclave

 • Vakuumbord

 • CNC-fräsar

 • Svarvar

 • Extrudering av silicon

 

UTMANINGSDRIVEN INNOVATION

Vi hjälper dig och ditt företag med de utmaningar ni står inför. Är det att få ner vikten i ett fordon? Eller öka stabiliteten och styvheten med hjälp av att integrera nya komponenter eller delkomponenter? Vilka utmaningar du än står inför när det kommer till kompositer, så kan vi hjälpa dig utveckla lösningen!

Vi på SWE-CIC kan hjälpa dig accelerera innovationsprocessen tack vare vårt stora nätverk och vår breda kunskap. Vi plockar ut rätt kompetenser och skapar ett dream team, skräddarsytt för dina behov.

Idéer finns överallt men vi hjälper dig hitta en konkret lösning som inkluderar allt från idé och design till processutveckling och storskalig produktion.

En utmaning, är i sin renaste form, en välformulerad problembeskrivning vars lösning har ett värde för ett företag

Vi är experter på det vi gör kan vi hjälpa dig och ditt företag att få snabbare innovationscykler och mer kostnadseffektiv problemlösning genom ett utifrån perspektiv, nya infallsvinklar och andra kunskaper.

Utmaningsdriven innovation är en innovations metodik som innefattar processer, arbetsflöde, verktyg och principer. Metoden används av organisationer för att skapa en systematisk process för att identifiera specifika problem och möjligheter, screena dem och skapa en prioriteringsordning. Problemen omformuleras sedan till utmaningar som angrips av en diversifierad, fokuserad grupp av samarbetspartners för att utveckla en kreativ och effektiv lösning.

Utmaningsdriven innovation återfinns i skärningspunkten mellan idéhantering, sociala nätverk och samarbeten samt arbetsflödeshantering. Någon form av idéhantering eller så kallade förslagslådor finns på de flesta arbetsplatser och används för att fånga upp och utvärdera idéer. Sociala nätverk och verktyg för samarbete medför ett enkelt och smidigt sätt för människor att diskutera och samarbeta utan begränsande strukturer, tyvärr kan bristen på struktur ställa till problem när det gäller att arbeta strukturerat med ett specifikt problem eller möjlighet. Plattformar för arbetsflödeshantering är inte designade för innovation utan snarare för processer med bestämda roller, kontroller och utvärderingssystem längs vägen. Genom att kombinera dessa tre koncept skapar vi ett system för utmaningsdriven innovation.

För att identifiera ditt nästa område för arbetet med utmaningsdriven innovation krävs att hela organisationen genomlyses på ett strukturerat och kontinuerligt sätt. Genom att samla in feedback internt i organisationen, men även externt från kunder, partners och leverantörer lika väl som från forskning och experter så skapas en bild över vilket som bör bli ert nästa fokusområde.

 

VI BYGGER DITT 

DREAM TEAM

För att lyckas med utmaningsdriven innovation är ett multikompetent team en av grundförutsättningarna!

 

Hos SWE-CIC finns mångårig erfarenhet av utveckling och tillverkning av fiberkompositer. I vårt nätverk finns spetskompetenser inom så väl material som produktionsutrustning. 

 

RISE ett av Europas ledande forskningsinstitut inom polymera fiberkompositer och vi har ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet.

 

Vi kan därför med säkerhet säga att vi kan hjälpa dig med din kompositutmaning!

För att skapa den optimala lösningen för just din utmaning arbetar vi nära dig och ditt företag. Samarbetet anpassas helt utefter de krav och önskemål som ställs av dig som uppdragsgivare.

 

Inom SWE-CIC finns helt unika resurser och vi samlar de bästa krafterna inom vårt breda nätverk, de som är allra bäst lämpade för att lösa den utmaning just ditt företag har.

 

Genom en utmaningsdriven innovationsprocess tar vi din utmaning från idé och design till processutveckling och storskalig produktion.

 

Vi är experter på det vi gör kan vi hjälpa dig och ditt företag att få snabbare innovationscykler och mer kostnadseffektiv problemlösning genom ett utifrån perspektiv, nya infallsvinklar och andra kunskaper.