SWE-CICs

RESURSER

Våra kompetensområden

Den samlade kompetensen hos företagen inom SWE-CIC, samt forskningsinstitutet Swerea SICOMP spänner över många områden. Det är en kompetens som uppbyggd under 50 års erfarenhet från utveckling och produktion av industriella kompositer.

Några av de styrkeområden som finns är:

Produktionsteknik

 • Fiberlindning

 • Pre-preg

 • A-SMC

 • RTM

 • Vakuuminjicering

 • Formpressning

 • Sammanfogningstekniker

 • Sandwichkonstruktion

 • Varmformning av distansmaterial

 • CNC-fräsning

 • Datastyrd klippning av väv/matta

 • Materialhantering

 • Robotisering & Automation

 • Produktionsanpassning för serieproduktion

Materialkunskap - matris

 • Härdplaster

  • Epoxi

  • Vinylester

  • UP

  • BIO-Harts

 • Högtemperatursystem

 • Snabba härdsystem

 • Återvinning

Materialkunskap - fiber

 • Glasfiber

 • Kolfiber

 • Aramidfiber

 • Polyesterfiber

 • BIO-fiber

 • Återvinning

Materialkunskap - distansmaterial

 • PVC

 • PET

 • ETC

 • Trä

Materialkunskap - multimaterial

 • Kombinationen presshärdat stål och kolfiberkomposit

 • Siliconbeläggning av kompositer

Produktutveckling - Konstruktion

 • "Composite thinking"

 • 3D CAD

 • Materialval och -optimering

 • Val och utveckling av process

 • Kompositmekanik och FEM

 • Formbyggnad

 • Fixtur och verktygskonstruktion

 • Prototyptillverkning

Produktionsutrustning

Det finns gott om avancerad produktionsutrustning hos företagen inom SWE-CIC, samt testbäddar och labb-utrustning hos forskningsinstitutet Swerea SICOMP. Dessutom förfogar SWE-CIC över en gemensam "Industrial maker space", som i dagsläget består av en robotcell med två samverkande robotar och en extern roterande axel.

Några exempel är:

 • Diverse robotar för mekanisk bearbetning, fiberlindning, limning, materialhantering  

 • Datastyrt klippbord för väv/matta

 • Torrlindningsutrustning

 • Våtlindningsutrustning

 • Formpressning

 • Formgjutning

 • Injicering

 • Autoclave

 • Vakuumbord

 • CNC-fräsar

 • Svarvar

 • Extrudering av silicon