KOMPOSITKLUSTRETS

PARTNERS

Totalt åtta företag och forskningsinstitutet RISE Sicomp samverkar inom SWE-CIC.

 

Piteå Science Park är facilitator för klustret, dvs en neutral part utan annat intresse än att skapa bra förutsättningar för innovationer och affärsutveckling.

Förutom företagen inom SWE-CIC så nyttjar vi även vårt breda nätverk av underleverantörer och samverkanspartners, i regionen, nationellt och internationellt.