Jamstalldhet19.jpg

Stort grattis till jämställdhetspriset, PodComp!

Under gårdagen tog SWE-CIC företaget PodComp emot Norrbottens jämställdhetspris och en prissumma på 100 000kr.

– Att stå här som vinnare känns helt otroligt. Det är ett kvitto på att vi har gjort mycket för jämställdheten hos oss, säger Peter Lundmark, VD på PodComp.

Inom så väl industrin som bland ingenjörer är snedfördelningen bland män och kvinnor generellt sätt hög men hos PodComp ser det annorlunda ut. För fem år sedan bestod företaget av fem anställda. De senaste åren har företaget mer än tiodubblat antalet anställda och är idag 60 personer, varav 45 procent kvinnor.

Värdegrunden ”Vi bryr oss” genomsyrar hela verksamheten och arbetet med jämställdhet sker i alla led. Bland annat så är samtliga arbetsstationer i fabriken anpassade att alla ska kunna arbeta där, oavsett storlek eller styrka.

Även i rekryteringen spelar värdegrunden en stor roll. Att kunna erbjuda mer än bara ett jobb med en lön är viktigt för att attrahera arbetskraft. Här arbetar man också efter divisen att jobbet går att lära sig och att värderingarna står i centrum.

– Jobbet kan vi lära dem, det är viktigare att ha positiva värderingar och komplettera gruppen, säger Peter Lundmark.

 

Motiveringen lyder:

Årets vinnare har på ett systematiskt sätt banat väg för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö. Ett modigt arbete i en mansdominerad bransch. Genom ledningens målmedvetenhet och genom att ständigt involvera den enskilde medarbetaren har jämställdhetsarbetet bidragit till utveckling, kvalitét och attraktivitet för den aktuella arbetsplatsen.

 

Årets vinnare är en förebild i Norrbotten som inspirerar och skapar ny kunskap om praktiskt jämställdhetsarbete.

podcomp logo 800.jpg

PODCOMPS affärsidé och mål är att hela tiden ligga i framkant och utvecklas. Ett naturligt steg för att åstadkomma detta är medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Abskylvägen 1, Öjebyn

info@podcomp.se

+46 (0)911-607 00