20190904_184346.jpg

Kallt teknikföretag tar plats i kompositklustret

Piteåföretaget Centropy välkommnas till gemenskapen i kompositklustret SWE-CIC. Med sin nya, spännande kylteknik har Centropy uppmärksammats från flera håll och påbörjar snart arbetet med att kommersialisera sin teknik.

Centropy grundades 2018 av Jesper Eman och Magnus Edin, tillsammans med LAMA Förvaltning AB, med syfte att kommersialisera en ny form av kylningsteknik för främst högpresterande elektronisk utrustning.

 

Kyltekniken är i första hand till för elektronisk utrustning som processorer, kraftelektronik eller laserdioder. Genom att nyttja egenskaperna hos extremt värmeledande kolbaserade material på ett nytt och effektivt sätt kan kylsänkor och värmeväxlare krympas avsevärt i jämförelse med nuvarande metalliska lösningar. Detta ger kunderna nya möjligheter att tillverka både mindre, lättare och mer högpresterande elektronisk utrustning, som i sin tur kan användas i exempelvis fordon, flygplan, medicinsk utrustning eller konsumentelektronik. De första prototyperna är tillverkade och testade med positiva resultat och patentansökningar är inskickade. Innan man kan utveckla produkter för kommersiellt bruk ska dock användningsområden för tekniken utvärderas i samverkan med kund.

 

Den främsta kopplingen till SWE-CIC är nyttjandet av kolfiber i produkterna, som är ett vanligt material inom fiberkompositer. Centropy kommer med största sannolikhet att etablera sig i kompositbyn, Öjebyn, nära kollegorna och RISE SICOMP.