IMG_20200527_154354_165.jpg

Intressanta diskussioner kring framtidens material

Kunskap pekades ut som en av de stora anledningarna till att fiberkomposit inte har sin självklara plats hos industrin på eftermiddagens webinarie.

Under två timmar höll medlemsföretaget RISE tillsammans med SWE-CICs kluster manager Ulf Westerberg, en introduktion kring fiberkompositer. Användningsområden, tillverkningsprocesser samt för- och nackdelar presenterades och diskuterades tillsammans med deltagarna. Utvecklingen av Test- och Demomiljön presenterades lika så möjligheterna till samarbeten kring utmaningsdriven innovation.

Slutligen avslutades webinariet med en diskussion kring vilka utmaningar som finns i deltagarnas respektive branscher. Konservativism och brist på kunskap identifierades som de första barriärerna för att kunna introducera fiberkomposit som ett självklart material inom industrin.