SCE 3 Robot.jpg

8,8 miljoner till fortsatt  kompositsatsning

Piteå Science Park har beviljats ca 4,4 miljoner i stöd från den europeiska regionala strukturfonden för en fortsatt utveckling av klusterinitiativet och för att bygga upp en regional innovationsnod. Total budget för projekten är ca 8,8 miljoner som fördelas över drygt tre år. 

Projektet Fiberkompositer – Innovationsnod Norr ska utveckla nya lösningar i fiberkomposit för att utmana dagens materiallösningar i bl.a. fordonsindustrin. Kompositer har tack vare sina goda materialegenskaper den största viktminskningspotentialen i fordon, vilket minskar utsläppen vid förbränningsmotorer och möjliggör att det går att bygga in tunga batterier vid eldrift. Projektet vill även öka kunskapen i fordonsindustrin kring hur man ersätter fossilbaserade ingångsmaterial med biobaserade material.

– Genom att etablera Innovationsnod Norr sätter vi norra Sverige på kartan som en region känd för sin innovationsförmåga, dvs. att kunna utveckla och tillverka kompositbaserade komponenter och produkter för krävande kunder via stark klustersamverkan, säger Ulf Westerberg, projektledare på Piteå Science Park.

Projektet har beviljats 4,4 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer är Region Norrbotten, Piteå kommun, Piteå Science Park, Piteå näringsfastigheter, Sparbanken Nord och företagen i kompositklustret Swedish Composite Innovation Cluster.