KOMPOSIT

Komposit är ett material sammansatt av flera olika material. De ingående materialen har var för sig helt olika egenskaper, tillsammans bildar de ett nytt material med nya egenskaper. Vad som skiljer komposit från andra material bestående av flera komponenter som exempelvis cement, är att kompositens ingående material inte blandas utan är fortsatt separata i den färdiga strukturen.

Våra förfäder använde sig av en slags komposit för att bygga sina hyddor. De använde sig av halm eller trä för att få en styv konstruktion och band sedan ihop det med lera så att det blev tätt och stabilt.

Dagens kompositmaterial är betydligt mer avancerade och de utvecklas hela tiden. Det man främst associerar med kompositmaterial är att de är styva och lätta. Bland annat används komposit i Formula 1 bilar och mer avancerade varianter av komposit används i rymdfarkoster och flygplan.

Att högpresterande kompositer är ett framtidsmaterial är de få som ifrågasätter. Det är ett lätt men samtidigt starkt material med många användningsområden. Det används redan inom flyg och rymdindustrin. Dock finns det vissa utmaningar som i dagsläget gör att komposit inte används i den stora utsträckning som önskas, då gäller det främst för höga volymer.

För att tillverka högpresterande kompositer används fiber och ett matrismaterial, ett bindemedel. Fibrerna gör att materialet blir styvt medan matrismaterialet binder ihop det hela. Idag används främst fossila fibrer så som kolfibrer eller glasfibrer. Till matrismaterial används epoxi eller polyester som även dessa är oljebaserade. Trots att de ingående materialen inte är förnyelsebara så bidrar ändå kompositmaterialen till ett mer hållbart samhälle, tack vare sin lätta vikt. Genom att sänka vikten på till exempel fordon så minskas bränsleförbrukningen.  Det sker forskning för att hitta högpresterande kompositer i biobaserade material främst från skogen.

En av anledningarna till att kompositer än så länge inte har en självklar plats i den industriella tillverkningen har flera orsaker. Det beror delvis på de dyra ingångsmaterialen men också på att kunskapen hos designers och produktutvecklare är relativt låg. Komposit är inget som lärs ut i materiallära, till skillnad från exempelvis stål. Utöver dessa två faktorer så är det i dag en tillverkningsmetod som kräver mycket manuellt arbete, bristen på automation är låg om man jämför med tillverkning av andra material. 

Inom SWE-CICs nätverk finns såväl kunskaper om högvolymstillverkning av kompositer som gedigen kunskap om materialen och deras användningsområde. Vår ambition är att öka kunskapsnivån och med hjälp av innovativa lösningar öka automationen i tillverkningen. Komposit har fantastiska egenskaper och stort potential att hjälpa oss med framtida utmaningar.

© 2017 Piteå Science Park

ulf.westerberg@piteasciencepark.se

070-537 22 00

Kunskapsallén 14, Piteå, Sverige