KOMPOSIT

Komposit är ett materialsystem sammansatt av olika ingångsmaterial, i vårt fall använder vi oss av fiberkomposit eller fiberarmerade polymerkompositer, som det egentligen heter. Fiberkomposit framställs idag av olika plaster som förstärks med fibrer, vanligast är glasfibrer eller kolfibrer.

Det finns många fördelar med att välja komposit framför traditionella material så som trä, stål eller aluminium, när man ska konstruera en ny produkt eller komponent. Den mest vanligt förekommande anledningen till att välja fiberkomposit är materialets låga vikt i kombination med styvhet och styrka. Dessa egenskaper utnyttjas i så väl flygplan, rymdfärjor och tävlingsfordon som i vindkraftverk och sportutrustning.

Att använda komposit innebär också att designfriheten ökar och att det går att bygga in flera funktioner i en och samma komponent. Det vill säga, en komponent designad i fiberkomposit blir inte bara en strukturell enhet utan kan få andra egenskaper, som till exempel energilagring. Tack vare materialsystemets flexibilitet och de olika produktionsteknikerna går det att bygga en komponent som är böjlig i en riktning men styv i en annan, beroende på val och upplägg av ingående material. Det går att få en komponent som leder el och värme eller en produkt som isolerar el och värme. I en och samma komponent kan man kombinera många av de positiva egenskaper som fiberkomposit medför, och egenskaperna kan vara av olika karaktär, tex hållfasthet eller andra tekniska egenskaper men det kan också handla om att inte rosta eller inte är glatt eller att komponenten har en viss färg.

Ökad designfrihet
scott-webb-Fa368klGOdg-unsplash.jpg

I framtiden kommer fiberkompositer vara biobaserade i högre utsträckning, något som forskas mycket på idag. Idag består fiberkomposit främst av oljebaserade ingångsmaterial vilket är en av de största nackdelarna med materialsystemet samt svårigheten med återvinning. När dessa två utmaningar har fått lösningar så har fiberkomposit potentialen att bli det självklara materialsysemet i framtidens komponenter.