UTMANA OSS!

Vi utvecklar framtidens kompositprodukter och produktionslösningar 

SWE-CIC

KOMPOSITKLUSTER

Totalt åtta företag samverkar inom SWE-CIC, det kompositkluster som formellt startade 1 januari 2017.

 

Grunden är den kompetens och de resurser som växt fram de senste 50 åren, kring ABB Composites och forskningsinsitiutet Swerea Sicomp.

 

Redan tidigare har vi arbetat tillsammans på många olika sätt och flera av nyckelpersonerna har jobbat på två eller flera av de ingående företagen och/eller med forskning inom komposit.

Tillsammans har vi en unik kompetens, med erfarenhet av många olika typer av kompositer, produkter och produktionsmetoder. Som kompositkluster har vi gemensamt helt unika resurser för att jobba med utmaningsdriven innovation.

Förutom de resurser som finns i klusterföretagen, samlar vi alla de bästa krafterna inom vårt breda nätverk. Där ingår till exempel akademin, våra egna underleverantörer och specialistkunskaper från andra håll. 

Utmana oss - vi skapar ditt dream team!

 

ERBJUDANDE

 

Innovationsmiljön skall drivas av utmaningar som kommer från kunder eller identifierade gemensamma behov på olika marknadssegment, vilket bygger på att det etableras ett nära partnerskap med kunderna

PROJEKT
 

Inom SWE-CIC bedrivs innovationsprojekt tillsammans med olika kunder.

Dessa kan vara kopplade till ett eller flera av företagen eller ett helt "dream team" beroende på omfattning och flexibilitet.

RESURSER

Den samlade kompetensen hos företagen inom SWE-CIC, samt forskningsinstitutet Swerea SICOMP spänner över många områden. Det är en kompetens som uppbyggd under 50 års erfarenhet från utveckling och produktion av industriella kompositer.