UTMANINGSDRIVEN INNOVATION

Så jobbar vi med utmanings-driven innovation...

SWE-CIC kompositkluster

Innovationsmiljön skall drivas av utmaningar som kommer från kunder eller identifierade gemensamma behov på olika marknadssegment, vilket bygger på att det etableras ett nära partnerskap med kunderna, antingen direkt eller via olika typer av innovationsarenor eller annan branschsamverkan.

Tanken är att SWE-CIC skall fungera som en gemensam kanal in till alla resurser som klustret kan erbjuda.

Fokus skall ligga på att via utmaningsdriven innovation på hög TRL-nivå skapa värde för

kunderna, via produktutveckling och utveckling av produktionsceller eller hela produktionslinjer. Målsättningen är att skapa optimala lösningar utifrån ställd utmaning. Arbetet sker i nära samarbete med uppdragsgivaren på ett smidigt sätt, anpassat efter de önskemål och krav som ställs.

Redan tidigare har vi arbetat tillsammans på många olika sätt och flera av nyckelpersonerna har jobbat på ett, två eller flera av de ingående företagen och/eller med forskning inom komposit. Tillsammans har vi en unik kompetens, med erfarenhet...

…och formar ett dream team

...av många olika typer av kompositer, produkter och produktionsmetoder. Som kluster har vi gemensamt helt unika resurser, för att jobba med utmanings-driven innovation.

För varje utmaning sätter vi ihop ett dream team, med de som är allra bäst lämpade att lösa uppgiften.

Förutom de resurser som finns i klusterföretagen, samlar vi de bästa krafterna inom vårt breda

nätverk. Där ingår till exempel akademin, våra egna underleverantörer och specialistkunskaper från andra håll.

Har vi inte rätt kompetens och resurser inom kompositklustret eller vårt befintliga nätverk, så ser vi till att komplettera med externa resurser. Vi är övertygade om att vårt kluster – tillsammans med alla resurser och kontakter som vi har gemensamt – har alla möjligheter att hitta rätt väg att lösa kundernas utmaningar

Leads från marknaden kan leda till olika typer av utmaningar och har definierat fem olika nivåer.

  1. Direkt affärsmöjlighet för enskilt bolag, utifrån befintliga resurser. Hanteras oftast direkt av företaget

  2. Direkt affärsmöjlighet via gemensamt åtagande, utifrån befintliga resurser inom kompositklustret

  3. Affärsmöjlighet via utvecklingsarbete för enskilt bolag, utifrån befintliga resurser

  4. Affärsmöjlighet via utvecklingsarbete genom gemensamt åtagande inom kompositklustret, utifrån befintliga resurser inom kompositklustret

  5. Utmaningsdriven innovation

Den sista nivån, Utmaningsdriven innovation, innebär att det kan komma utmaningar där det inte räcker med vår klustersamverkan inom komposit-industrin, utan vi måste tillföra kompetens utifrån, såväl från forskningsinstitut och akademin, som från helt andra värdekedjor. Denna kompletterande kompetens kan finnas regional, men även nationellt eller internationellt. Inom SWE-CIC så är vi också öppna för att hitta nya former av affärsmodeller, inom klustret eller tillsammans med kund.

Vilken utmaning har du för SWE-CIC?