Composite Service Europe

Allmän inriktning: Kompositprodukter i små och
medelstora serier

Befintliga kundsegment: Energi, gasol

Specialitet: Flexibla fisktrappor, automatisering,
robotisering, materialkunskap

Drömutmaning: Komponenter till bilindustrin

 

Kontakt:

Göran Svahn

VD
070-663 99 03
goran@compositeservice.com

Tillvekning av komposit
Fisktrappa i komposit
Fisktrappa i komposit