Box Modul

Allmän inriktning: Modulära teknikbyggnader för IT, el, försvar, biltest, sjukvård mm

Befintliga kundsegment: Datacenters, telecom,
offentliga sektorn, energi, försvar

Specialitet: Flexibla moduler för alla typer av verksamheter, kompositlaminat för lättviktstillämpningar

Drömutmaning: Massproduktion av standardiserade modulära datacenter, ställverksmoduler, teknikhus, köldkammare.

 

Kontakt:

Peter Nordlund

VD
070-525 04 02
peter.nordlund@boxmodul.se

Modul från Box Modul under användning
Män som skär i kompositer
Modul från Box Modul i produktion