Blade Solutions AB

Allmän inriktning: Renovering av vindkraftsblad
och avisningssystem

Befintliga kundsegment: Energi

Specialitet: Reparationsmetoder, inspektion
och renovering av komposit på hög höjd och
i låga temperaturer

Drömutmaning: Applikationer av egen
teknik i nya branscher

 

Kontakt:

Greger Nilsson

VD
070-664 99 21
greger.nilsson@bladesolutions.se

Renoveing v vindkraftsblad
Pågående renovering av vindkraftsblad
Vindkraftverk