Hitachi ABB

Power Grids Composites

Allmän inriktning: Högpresterande komponenter av fiberkompositer

Befintliga kundsegment: Elektro-, transport- och
verkstadsindustrin

Specialitet: Polymera kompositmaterials mekaniska, elektriska, fysikaliska egenskaper, tillverkningsprocesser

Drömutmaning: Komplexa produkter med höga
krav på kvalitet

Kontakt:

Anders Holmberg

R&D Manager
070-693 83 89
anders.holmberg@hitachi-powergrids.com

© 2017 Piteå Science Park

ulf.westerberg@piteasciencepark.se

070-537 22 00

Kunskapsallén 14, Piteå, Sverige