Hitachi ABB

Power Grids Composites

Allmän inriktning: Högpresterande komponenter av fiberkompositer

Befintliga kundsegment: Elektro-, transport- och
verkstadsindustrin

Specialitet: Polymera kompositmaterials mekaniska, elektriska, fysikaliska egenskaper, tillverkningsprocesser

Drömutmaning: Komplexa produkter med höga
krav på kvalitet

Kontakt:

Anders Holmberg

R&D Manager
070-693 83 89
anders.holmberg@hitachi-powergrids.com

Delar av kraftverk producerade av ABB Composite
Produktion av kompositer
Kompositkokmponenter för fordonsindustrin